Заработок в интернетд

Odpověď na názor :: Iudex

заработок в интернетд

Mikrobiální produkce Mikrobiální produkce kyseliny jantarové Různé mikroorganismy, zahrnující plísně Aspergillus flavus, Byssochlamys nivea, Lentinus degener, Paecilomyces varioti, Penicillium viniferumkvasinky Saccharomyces cerevisiae a některé bakterie Basfia suciniproducens, Mannheimia succiniciproducens, Actinobacillus succinogenesbyly intenzivně studovány vzhledem ke své schopnosti produkovat poměrně velké množství kyseliny jantarové Bechthold a kol.

Bylo popsáno pouze několik druhů plísní a kvasinek, které jsou schopny v malém množství produkovat sukcinát. Jedná se např.

заработок в интернетд

Výtěžky sukcinátu při kultivaci dosáhli pouhých 0,48, 0,59, 0,39, 0,81 a 0,26 mol sukcinátu na 10 mol hexózy Gokarn a kol. Způsoby výroby kyseliny jantarové pomocí hub celkově nejsou v literatuře příliš uváděné.

Dalšími заработок в интернетд producenty jsou např. Kombinovaná dvoustupňová technologie využívající bakterie a houby, která je založena na využití Rhizophus species a Enterococcus faecalis, má vysokou produktivitu a výtěžek 2,2 g l -1h-1a 0,95 g g Prvním krokem je produkce fumarátu pomocí hub, který je následně transformován na kyselinu jantarovou bakterií E.

заработок в интернетд

Výhodou použití kvasinek je, že tyto mikroorganizmy rostou dobře v kyselém prostředí, což činí následný proces izolace jednodušším Joeri a kol. V nynější době jsou nejperspektivnejšimi producenty kyseliny jantarové zástupci čeledi Pasteurellaceae, jako např.

Mannheimia succiniciproducens, Basfia suciniciproducens a Actinobacillus succinogenes. Jedná se o bakterie izolované z bachoru prežvýkavců, které mají schopnost produkovat sukcinát jako hlavní fermentační produkt Song a kol.

заработок в интернетд

Еще по теме